Грижата за вас е наша примарна цел !
Јавете се денес на +389 75 499 188
Работно време од Отворено 24 часа

Уште денес !

Закажи

Kako ПУСЗ им помага на старите во подобрување на квалитето на живот

Содржина


Ние споделуваме пет начини како да си го подобрите квалитетот на живот
1.Помош старите лица да се чувствуваат корисно

2.Активност за подршка на редовна физичка активност

3.Вежбите кои ќе ги потикнат старите лица да бидат ментално активни

4.Здрав начин на исхрана

5.Помош на старите лица да останат поврзани со семејството пријателите и заедницата