Грижата за вас е наша примарна цел !
Јавете се денес на +389 75 499 188
Работно време од Отворено 24 часа

Уште денес !

Закажи

Дом за стари лица

Содржина


Дали сметате дека Медикер (Medicare) збунува?
Не грижите се. Всушност тоа ги збунува многуте постари лица Според анкетата која ја спроведе ПУСЗ Отворено срце , скоро една четвртина од испитаниците изјавиле дека оценувањето на нивниот план за Медикер е најнепријатното искуство што го поминале
МЕDICARE ПЛАНОТ кој се изработува од професионален тим на лекари, и специјалисти ангажирани од страна на ПУСЗ ОТВОРЕНО СРЦЕ ЈА НУДИ виталната покриеност што ја обезбедува Medicare Планот, што значи НОВИНА ВО ПРОГРАМИТЕ НА ДОМОТ ОТВОРЕНО СРЦЕ
✅ СОРАБОТКА НЕГА СО ИНТЕГРИРАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНА И ПРИМАРНА НЕГА ВО ДИСТРИБУИРАН МОДЕЛ
✅ СОРАБОТКА СО ПОВЕЌЕ ПРИМАРНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗДРАСТВЕНИ АМБУЛАНТИ
✅ ЗАШТЕДА НА ТРОШОЦИ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОКРИЕНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ФОНДОВСКИ УСЛУГИ
✅ПРИМЕНА НА ИНОВАТИВНИ АЛАТКИ (ДИГИТАЛНА АПЛИКАЦИЈА ) ВО КОМУНИКАЦИЈА СО ПРИМАРНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗДРАСТВЕНИ АМБУЛАНТИ
✅СЛЕДЕЊЕ НА ЗДРАСТВЕНА СОСТОЈБА НА КОРИСНИЦИТЕ НА
✅ ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ НА УСЛУГА СО МЕДИЦИНСКА, ПСИХОЛОШКА И ДОЛГОРОЧНА НЕГА
ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА ОТВОРЕНО СРЦЕ е гордо што нуди премиерно асистирани простории за живеење, вработени со високо обучени НЕГУВАТЕЛИ.
✅Нашиот тим обезбедува грижа за меморијата за нашите стари лица
✅ згрижување возрасни и професионална нега
✅Кога живеете во ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА ОТВОРЕНО СРЦЕ , нема да имате недостаток на комфор.
✅ уживате во три вкусни и здрави оброци секој ден, исполнети со пијалоци, овшје и зеленчуци неограничено
✅пространи простории трепезарија и сала за дружење, кино сала,пристапен интернет за онлајн комуникација со најблиските, физикални услуги и услуги за разубавување и нега и многу повеќе.
✅Нашите жители избираат од студиски и еднособни апартмании искористуваат помош и поддршка од 24/7
Во Програмите на Домот ОТВОРЕНО СРЦЕ посебен фокус се корисниците со пречки, каде преку Програмата за Интензивна нега се обезбедува 24 часовна медицинска поддршка, нега по европски модел со поддршка дополнета со физикална програма и програма за ментално здравје

Многу постари возрасни ја губат подвижноста како резултат на мозочен удар, тежок артритис или повреди од паѓање.
Кога тоа се случува, активностите и хобито што ги уживале сега може да бидат премногу тешки.Но, губењето на мобилност не значи крај на добрите времиња !!
ВО УСЛУГИТЕ КОИ ГИ НУДИ ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА ОТВОРЕНО СРЦЕ Е ВКЛУЧЕНА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТАРИТЕ ЛИЦА СО ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖНОСТ

УСЛУГА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ВО ДОМОТ
✅ Дали сте се нашле во ситуација да ги одложите Вашите итни обврски или патувања заради грижа на Вашите постари најмили мајка и татко??
✅ Дали вашите постари најмили мајка и татко се нашле во ситуација да Ве убедуваат и покрај нивната беспомошност дека сами можат се ?
✅ Дали Вашите работни обврски и организација најчесто ги планирате во согласност со грижата кон вашите постари најмили мајка и татко??
✅ Дали сакате да им помогнете на Вашите најблиски постари лица да бидат исполнети во дружба, активности и да се почуствуваат корисни ?
ПРОГРАМА ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ НА ПОСТАРИ ЛИЦА на ПУСЗ Отворено среце е вистинското Решение за одговор на Вашите прашања
Програмата нуди:
✅ Престој на постарото лица за одреден временски период, денови, недели или месец или на дневна основа
✅ 24 часовна поддршка од медицински тим лекар и медицинска сестра поддржана со физикална програма и програма за ментално здравје
✅ Вклучување на постарите лица во Дневната програма на активности life exchange програмата преку сертифицирани негуватели
✅ Дружба и комуникација со останатите корисници на услугите , организирање забавни катчиња и прошетки во природа
✅ Исхрана согласно претходно изготвен персонален план
ВО ПРОГРАМИТЕ НА ДОМОТ ОТВОРЕНО СРЦЕ НЕГА СО ИНТЕГРИРАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНА И ПРИМАРНА НЕГА ВО ДИСТРИБУИРАН МОДЕЛ
✅ СОРАБОТКА СО ПОВЕЌЕ ПРИМАРНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗДРАСТВЕНИ АМБУЛАНТИ
✅ПРИМЕНА НА ИНОВАТИВНИ АЛАТКИ AL(ДИГИТАЛНА АПЛИКАЦИЈА ) ВО КОМУНИКАЦИЈА СО ПРИМАРНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗДРАСТВЕНИ АМБУЛАНТИ
✅ SOS систем за секој Корисник
✅СЛЕДЕЊЕ НА ЗДРАСТВЕНА СОСТОЈБА НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПУСЗ ОТВОРЕНО СРЦЕ ПРЕКУ ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ (ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЈА ЛЕКАР/СПЕЦЈАЛИСТ-КОРИСНИК)
✅ ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ НА УСЛУГА СО МЕДИЦИНСКА, ПСИХОЛОШКА И ДОЛГОРОЧНА НЕГА врз основа на изготвен персонален план на корисник
✅ Wellness -ПРОГРАМА

ПУСЗ ОТВОРЕНО СРЦЕ ја разви Програмата за ИНТЕНЗИВНА НЕГА за неподвижните корисници ПРОГРАМАТА ВКЛУЧУВА :
✅ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА Антидекубитален пневматски душек , пернички и други помагала за спречување на појава на декубитални рани кај лежечки пациенти
✅ 24 часовна медицинска поддршка од лекар и специјализирана медицинска сестра
✅ 24 часовна поддршка од сертифициран негувател
✅ поддршка со Физикална Програма и поддршка за Ментално здравје
✅ ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТАРИТЕ ЛИЦА СО ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖНОСТ(разработена преку 9 активности)
УСЛУГИ НА ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА ОТВОРЕНО СРЦЕ
✅Социјални активности- Планираните активности имаат тенденција да бидат прилагодени на способностите на учесниците и здравствените состојби, но може да опфаќаат работи како што се уметност и занаетчиство, музичка забава и уметност, игри со ментална стимулација како бинго и друштвени игри, истегнување или друго нежно вежбање, групи за дискусија ( за книги, филмови или тековни настани, на пример), прослави за празници и родендени и локални излегувања.
✅ Исхрана- Центрот за дневна грижа им обезбедува на старите лица хранливи оброци, вклучувајќи ги и оние кои содржат специјални диети, заедно со свеж зеленчук овошје.
✅Лична нега- Персоналот на центарот може да помогне во активностите на секојдневниот живот, како што се чешлање, хигиена на тоалетите, одење и хранење.
✅ Здравствени услуги Овие може да се разликуваат од дистрибуција на лекови, следење на крвниот притисок, проверки на слухот и скрининг на видот, на пример, до управување со симптоми и поинтензивни медицински или терапевтски услуги.
✅ Превоз Центарот за дневна грижа за стари лица обезбедуваат превоз до и од центарот и за локални излети.
✅ Нега во домашни услови ( за лица со попреченост и кои не можат да се движат)