Грижата за вас е наша примарна цел !
Јавете се денес на +389 75 499 188
Работно време од Отворено 24 часа

Уште денес !

Закажи

Дали сметате дека Медикер (Medicare) збунува?

Содржина


Дали сметате дека Медикер (Medicare) збунува?
Не грижите се. Всушност тоа ги збунува многуте постари лица Според анкетата која ја спроведе ПУСЗ Отворено срце , скоро една четвртина од испитаниците изјавиле дека оценувањето на нивниот план за Медикер е најнепријатното искуство што го поминале
📌📌 МЕDICARE ПЛАНОТ кој се изработува од професионален тим на лекари, и специјалисти ангажирани од страна на ПУСЗ ОТВОРЕНО СРЦЕ ЈА НУДИ виталната покриеност што ја обезбедува Medicare Планот, што значи НОВИНА ВО ПРОГРАМИТЕ НА ДОМОТ ОТВОРЕНО СРЦЕ
📍📍📍 НЕГА СО ИНТЕГРИРАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНА И ПРИМАРНА НЕГА ВО ДИСТРИБУИРАН МОДЕЛ
✅ СОРАБОТКА СО ПОВЕЌЕ ПРИМАРНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗДРАСТВЕНИ АМБУЛАНТИ
✅ ЗАШТЕДА НА ТРОШОЦИ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОКРИЕНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ФОНДОВСКИ УСЛУГИ
✅ПРИМЕНА НА ИНОВАТИВНИ АЛАТКИ (ДИГИТАЛНА АПЛИКАЦИЈА ) ВО КОМУНИКАЦИЈА СО ПРИМАРНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗДРАСТВЕНИ АМБУЛАНТИ
✅СЛЕДЕЊЕ НА ЗДРАСТВЕНА СОСТОЈБА НА КОРИСНИЦИТЕ НА
✅ ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ НА УСЛУГА СО МЕДИЦИНСКА, ПСИХОЛОШКА И ДОЛГОРОЧНА НЕГА врз основа на изготвен